Hitta till och i hamnen
Position 55°31,3´N 12°53,7´E
Kommer du landvägen se kartan till Klagshamns Hamn i Google Maps genom att klicka här!


Orienteringskarta

 


  1. WC, dusch
  2. Miljöstation
  3. 
Hamnkontor och Hamnhus 
  4. Dielsel och Slampump
  5. Mastkran
  6. Grillplats
  7. Utkikstorn
  8. Badplats
  9. Kiosk
10. Telefon
11. Busshållplats
12. Affär 2,5 km
13. Yrkesfiskare
14. Båtvarv


MEDIA

klart.se

#klagshamnshamn