Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
BÅTPLATSER

BÅTPLATSER ATT KÖPA ELLER HYRA


Klagshamns Hamn är en andelshamn, vilket innebär att majoriteten av båtplatserna är köpta av andelsägare.


Några få platser finns dock för uthyrning årsvis mellan 1/5 till 30/4.
Ev. övriga uthyrningar är platser som tillhör andelsägare.

Uthyrning/försäljning av platser administreras av KHF. Uthyrning av plats får ej ske utan godkännande utav styrelsen

Klaghamns Hamnförening har i dagsläget:
8 st bryggor varav 2 av bryggorna är kopplade till arrende för hoddor.
Ca 300 båtplatser med varierande storlek och djup

Priser från den 1/4 2017: 
Köp av båtplats: 10 719 kr per breddmeter brygga
Hyra av båtplats/år:  1 200 kr per breddmeter brygga/år + serviceavgift 3 200 kr .


Samtliga betalar service-avgift på 3 200 kr/år

Administrationsavgift: 
500 kr som erläggs i samband med upprättande av köp/sälj- eller hyresavtal.

ALLA båtar ska godkännas av hamnens besiktningsman P-O Westergren, innan de får läggas i hamnen.
Bifoga gärna foto på båten.


INGA båtar tillåts i hamnen utan aktuell båtförsäkring, som inlämnas/mailas årligen till hamnkontoret.


Klagshamns Hamnförening har inget kösystem till våra båtplatser. Intresseanmälan lämnas årligen till hamnkontoret.


Det gör du enklast via e-post där du lämnar dina person- och båtuppgifter samt om du vill köpa eller hyra båtplats. Det går även bra att ringa till hamnkontoret. 


E-postadress och telefonnr. hittar du nedan på denna sidan och under fliken Kontakt.


Uppdatering sker vartefter platser inkommer/säljs eller hyrs ut.
Hittar du en plats som passar din båt så titta på den och kontakta sedan hamnkontoret via mail eller e-post.
Obs!
Du måste ha 25 cm mellan bom och båt på var sida om båten.
Aktern får endast sticka ut 50 cm efter bommarnas slut.

Båtplatser som kan hyras:

B04 2,86 x 8m
B10 2,86 x 6m
C23 3,05 x 8m
C29 3,49 x 10m
C41 5,0 x 11m
C44 3,60 x 8m
D01 1,5 x 4m
D04 2,83 x 4m
D14 2,72 x 4m
E01 3,5 x 6m
E11 2,5 x 8m


Ring eller maila hamnkontoret för mer information.

Telefon: 040-46 82 84

Mail: khf@klagshamn.nu  


 
MEDIA

klart.se

#klagshamnshamn