Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
2019-03-08 

Bäste medlem, arrendator, hyresgäst och gäster.

 

Hamnkontoret är öppet onsdagar under

oktober 2019 till mars 2020 mellan kl. 17.00-18.00

Telefon: +46 40 46 82 84, onsdagar 17.00-18.00
E-post: khf@klagshamn.nu

 

Försäkringsbrev

Alla skall lämna försäkringsbrev varje år på Hamnkontoret eller per mail till khf@klagshamn.nu

 

Våra bommar

Släpp inte in bakomvarande bil om du inte vet vem som kör bakom dig! De du inte känner kan själva öppna bommen. Vi har haft åtskilliga incidenter där ”fel folk” kört in. Våra bommar är gamla och vi ska byta ut dessa. Till dess se i backspegeln så bommen har stängt såväl vid inpassage som utpassage.

 

Har du frågor, tankar eller idéer

Hör av dig till styrelsen.

 

Navigare necesse est Att segla är nödvändigt

 

Hälsar

Klagshamns Hamnförening Ek.för

Styrelsen /Peter Lindqvist

Ordförande

+46 70 550 81 58

 
MEDIA

klart.se

#klagshamnshamn