Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Seglingsprogrammet / Reglerna 2020

Tisdagscupen 2020, som också är träningsseglingar för våra nybörjare.
13 seglingar är planerade, men du behöver inte deltaga i alla om du inte vill.

Tisdagscupen innehåller:
13 st. race med Tid-På-Distans, Jaktstart: 19 maj, 26 maj, 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni, 30 juni,
4 aug, 11 aug, 18 aug, 25 aug, 1 sep, 8 sep.

Samtliga 18 seglingstillfällen under 2020, inklusive lördagar, är JAKTSTARTER.

Mästerskapet 2020, skall räknas minst de 6 bästa resultaten i Tisdagscupen, samt minst de 2
bästa resultaten från Pingsracet, Midsommarkappen, Kräftköret (2 st. separata race), och
Höstkappseglingen. Lågpoängssystem tillämpas i samtliga tävlingar.
Båt som startat men ej går i mål, (DNF), får 1 poäng för varje startad båt i fullgjord serie + 1.
(Gäller Tisdagscupen och Mästerskapet).

Vi startar upp våra träningsseglingar tisdagen den 19 maj och vi seglar varje tisdag till och med 8 september
med sommaruppehåll under juli månad. Du kan anmäla dig till en, eller flera av seglingarna.

Rorsmansmöte: 
kl 17.45, Genomgång och frågor, Startanmälan i hamnhuset.
Bana: Meddelas med sifferskylt från starttornet eller funktionärsbåt senast 10 minuter före start,
eller i hamnhuset på informationstavla, 45 min. före start, i samband med rorsmansträff.
Start: kl 18.30, Startprocedur, se seglingsföreskrifterna.

Startavgift: 
40 kronor betalas vid anmälan, före start vid varje segling. Seglingen genomföres med
minst TRE båtar.

Prislottning: 
I hamnhuset efter samtliga båtars målgång varje tisdag.

Poängberäkning: 
Tisdagscupen räknas så att varje båts slutpoäng, enligt lågpoängsystemet, i serien ska vara
summan av poängen i de sex bästa kappseglingarna. Varje båt skall ha genomfört minst sex
seglingar för att deltaga i tävlingen..

Resultat: 
Preliminärt resultat efter varje segling. Slutligt resultat presenteras efter Höstkappseglingen.

Prisutdelning: 
Priser till 1:a, 2:a och 3:e pristagare i Tisdagscupen, utdelning efter Höstkappseglingen.

31 maj, Pingstracet på pingstafton, en segling planerad. JAKTSTART.

Rorsmansmöte: 
kl 09.00, Genomgång och frågor, Startanmälan i hamnhuset.

Bana: 
Meddelas med sifferskylt från starttornet eller funktionärsbåt senast 10 minuter före start,
eller i hamnhuset på informationstavla, 60 min. före start, i samband med rorsmansträff.

Start: 
kl 10.00, Startprocedur, se seglingsföreskrifterna.

Reservdag: 
INGEN.

Startavgift:
60 kronor. Betalas vid anmälan före start. Seglingen genomföres med minst TRE båtar.

Prisutdelning: 
I hamnhuset efter samtliga båtars målgång.

Fest: 
Flaggning över topp påbjudes efter seglingen, Festligheter på hamnplan efter behag.

19 juni, Midsommarkappen på midsommarafton, en segling planerad. JAKTSTART.

Rorsmansmöte: 
09.00, Genomgång och frågor, Startanmälan i hamnhuset.

Bana:
Meddelas med sifferskylt från starttornet eller funktionärsbåt senast 10 minuter före start,
eller i hamnhuset på informationstavla, 60 min. före start, i samband med rorsmansträff.

Start:
kl 10.00, Startprocedur, se seglingsföreskrifterna
.
Reservdag. 20 juni

Startavgift:
60 kronor. Betalas vid anmälan före start. Seglingen genomföres med minst TRE båtar.

Prisutdelning:
I hamnhuset efter samtliga båtars målgång.

Midsommarfest:
Flaggning över topp påbjudes efter seglingen, Festligheter på hamnplan efter behag.

22 augusti, Kräftköret, två seglingar planerade. JAKTSTARTER.

Rorsmansmöte:
 kl 09.00, Genomgång och frågor i hamnhuset.

Bana:
Meddelas med sifferskylt från starttornet eller funktionärsbåt senast 10 minuter före start,
eller i hamnhuset på informationstavla, 60 min. före start, i samband med rorsmansträff.

Start första segling:
kl 10.00, Startprocedur, se seglingsföreskrifterna, ev meddelande senast 45 min före start.

Start andra segling:
kl 14.00, ev. tidigare, ev meddelande senast 45 min före start.

Reservdag 23 augusti.

Startavgift:
60 kronor, betalas vid anmälan, före start. Seglingen genomföres med minst TRE båtar.

Prisutdelning:
I hamnhuset efter samtliga båtars målgång.

Poängberäkning:
Vid samma poäng, vinner båt med bäst andra segling.

Fest:
Festligheter i hamnhuset eller på hamnplan efter behag.

12 september, Höstkappseglingen, en segling planerad. JAKTSTART.

Rorsmansmöte:
kl 09.00, Genomgång och frågor i hamnhuset.

Bana:
Meddelas med sifferskylt från starttornet eller funktionärsbåt senast 10 minuter före start,
eller i hamnhuset på informationstavla, 60 min. före start, i samband med rorsmansträff.

Start:
kl 10.00, Startprocedur, se seglingsföreskrifterna, ev meddelande senast 45 min före start.

Reservdag: 13 september.

Startavgift: 
60 kronor, betalas vid anmälan, före start. Seglingen genomföres med minst TRE båtar.

Prisutdelning:
I hamnhuset efter samtliga båtars målgång samt även prisutdelning för Tisdagscupen och
Mästerskapet.

Fest: 
Festligheter i hamnhuset eller på hamnplan efter behag.

Seglingsföreskrifter, banskisser och andra meddelande delges deltagarna i hamnhuset före
varje segling. Seglingsföreskrifter gällande vid KHSS´s seglingar Tisdagscupen, samt Pingstracet,
Midsommarseglingen, Kräftköret och Höstkappseglingen.

S1.1 Regler, Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna.
Appendix S1 - standardseglingsföreskrifter med följande ändringar och tillägg, samt
KBK´s PM Personuppgifter på Internet.

S4.1 Meddelande och andra upplysningar ges i hamnhuset senast 45 minuter före resp. start.

S5.1 Signaler ges från Domartornet vid start och målgång, se även S11, S11.1, S12.1. Signal vid start
gäller inte Jaktstart.

S6.1 Tider, Kvällsseglingarna, (Tisdagscupen 13 seglingar), samtliga med JAKTSTART.
17.45 Race med Korrigerad tid.
Rorsmansmöte i hamnhuset. Startanmälan. Lämna uppgift om Rorsman, Båtnamn,
Båttyp, samt SRS- tal. Båt som har spinnaker och/eller gennaker i grundstandard
och som anmäls utan, får ändrat SRS-tal enligt SRS-tabellen för gällande båt.
SRS-regel A. 4. 3 a), b)i), gäller vid KHSS:s seglingar.
Startavgift skall betalas vid startanmälan före start, se Seglingsprogrammet 2020.
18.30 Startsignal från domartornet vid race med Korrigerad tid.
17,45 Race med Tid på distans, Jaktstart.
Rorsmansmöte i hamnhuset, Startanmälan och startavgift, se Seglingsprogrammet.
Skepparna synkar sina klockor med starturet i Hamnhuset.
Varje båt får en starttid utifrån det SRS-tal som skepparen anmält.
18.30 Båt med lägst SRS-tal startar först.
Tider, Pingstracet, (1 segling), JAKTSTART.
09.00 Rorsmansmöte i hamnhuset, Startanmälan och startavgift, se Seglingsprogrammet.
Skepparna synkar sina klockor med starturet i Hamnhuset.
Varje båt får en starttid utifrån det SRS-tal som skepparen anmält.
10.00 Båt med lägst SRS-tal startar först.
Tider, Midsommarkappen, (1 segling), JAKTSTART.
09.00 Rorsmansmöte i hamnhuset, Startanmälan och startavgift, se Seglingsprogrammet.
10.00 Båt med lägst SRS-tal startar först.
Tider, Kräftköret, (2 seglingar). Båda seglingarna blir med JAKTSTART.
09.00 Rorsmansmöte i hamnhuset, Startanmälan och startavgift, se Seglingsprogrammet.
1:a seglingen, är Jaktstart. Skepparna synkar sina klockor med starturet i Hamnhuset.
Varje båt får en starttid utifrån det SRS-tal som skepparen anmält.
10.00 Båt med lägst SRS-tal startar först.
C:a klockan 14.00 2:a seglingen, Race med JAKTSTART.
Tider, Höstkappseglingen, (1 segling), JAKTSTART.
09.00 Rorsmansmöte i hamnhuset, Startanmälan och startavgift, se Seglingsprogrammet.
10.00 Båt med lägst SRS-tal startar först.

S7.1 Klassflagga, (varningssignal) flagga D. S7.1 gäller inte Jaktstart.

S8.1 Kappseglingsområde, enligt banskiss, bannummer meddelas från starttornet eller funktionärsbåt.

S9.1 Bana, meddelas med sifferskylt från starttornet eller funktionärsbåt senast 10 minuter före start,
eller i hamnhuset på informationstavla, i samband med rorsmansträff.

S9.2 Banans längd kommer att avpassas så att den tar c:a 120 minuter att segla för båt med lägst SRS-tal.
Avkortad bana meddelas genom flaggsignal S på starttornet eller funktionärsbåt. Båt som startat
men inte går i mål, DNF, får poäng som följer: 1 poäng för varje startad båt i racet, + 1. S9.2 gäller
Pingstracet, Midsommarseglingen, Kräftköret och Höstkappseglingen.

S10.1 Rundningsmärken är angivna i en banbeskrivning med 17 alternativa banor, se banskisser.
Rundningsmärken Nordmärket och Västmärket, är orange bojar.

S11. Starten
Varningssignal: 5 minuter före start, Klassflagga, ett ljud.
Förberedelsesignal: 4 minuter före start, Flagga P, ett ljud
Enminutare: 1 minut före start, Flagga P, tas ned ,ett långt ljud
Startsignal: 0 minuter före start, Klassflagga tas ned, ett ljud

S11 gäller inte Jaktstart.

S11.1 Startlinjen är mellan en orange flaggprick och piren, (förlängd över land) till stång på Domartornet.
Alternativ Startlinjen är mellan en stång med orange flagga på funktionärsbåt och en flaggprick. se banskiss.
Båtar får inte befinna sig på bansidan av startlinjen, 5 minuter före start.
När någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen vid båtens
startsignal, visas flagga X med en lång ljudsignal.

S12.1 Mållinjen är mellan en orange flaggprick och piren, (förlängd över land) till stång på Domartornet.
Alternativ Mållinjen är mellan en stång med orange flagga på funktionärsbåt och en flaggprick, se banskiss.
Målgång: Första båt i mål, långt ljud, övriga båtars målgång ett långt ljud. S12.1 gäller även Jaktstart.

S14.1 Tidsbegränsning, maximitid 120 minuter för första båt i mål. Båt som inte går i mål inom 30 minuter
(seglad tid) efter det att första båt gått i mål, får poäng som följer: 1 poäng för varje startad båt
i racet, + 1. S14.1 gäller Tisdagscupen.

S15.1 Protester och ansökningar om gottgörelse. Incidenter på banan tas upp av inblandade båtar till diskussion
och rättelse i hamnhuset snarast 1 timme efter sista båt gått i mål. Vid konsultation av huvuddomare
meddelas resultat senast innan start nästa tisdagstävling.

S16.1,2. Tisdagscupen räknas så att varje båts slutpoäng, enligt lågpoängsystemet, i serien ska vara summan av
poängen i de sex bästa kappseglingarna. Varje båt skall ha genomfört minst sex seglingar för att deltaga i
tävlingen.
I Tisdagscupen sammanlagt, blir DNF-resultat i serien, 1 poäng för varje startad båt + 1.
Klubbmästerskapet skall räknas minst de 6 bästa resultaten i Tisdagscupen, samt minst de 2 bästa
resultaten från Pingsracet, Midsommarkappen, Kräftköret (2 st. separata race), och Höstkappseglingen.
I Klubbmästerskapet sammanlagt, blir DNF-resultat i serien, 1 poäng för varje startad båt + 1.
PM, Till dig som är nybörjare eller inte alls har kappseglat tidigare
Klubbseglingarna är till för dig som vill få lite större erfarenhet och känsla för din båt och dess egenskaper.
Att "kappsegla" på klubbnivå innebär chansen till träning tillsammans med andra intresserade seglarvänner. När
man varit med några gånger blir man ofta nyfiken på vad en riktig kappsegling innebär och börjar titta närmare på
kappseglingsreglerna och de seglingsföreskrifter som alltid gäller vid arrangerade seglingar och regattor av olika
slag.
För att göra det lite lättare för dig förklarar vi här ur Kappseglingsreglerna (KSR) och seglingsföreskrifterna, vad
som gäller vid våra klubbseglingar.
KSR och seglingsföreskrifterna, ett arbetsexemplar av resp skall finnas i hamnhuset.
SRS- tal och SRS- regler för din båt finner du i Svenska Seglarförbundets Information om SRS- systemet som
uppdateras varje år. Ett arbetsexemplar skall finnas i hamnhuset.
Signaler, (Kappseglingssignaler) är en del särskilt utvalda Internationella signalflaggor (som tillsammans med
ljudsignaler) har fått en annan betydelse vid våra kappseglingar, dessa signaler finns förklarade i KSR. Om
ljudsignal uteblir (klickar), gäller ändå flaggsignalen.
Varningssignal ges allra först. Den avser att fånga uppmärksamheten på att startproceduren påbörjas om en
minut.
Förberedelsesignal ges när det är fyra minuter kvar till start. Den avser att ge seglarna tillfälle att hitta position för
en bra start bland de deltagande båtarna.
Enminutare ges en minut före start, då tas förberedelsesignalen ned med ett långt ljud
Startsignal ges fyra minuter efter förberedelsesignalen, då tas klassflaggan (varningssignalen) ned.
Före startsignalen får Seglingsnämnden uppskjuta eller annulera kappseglingen (flagga N över H eller N över A)
av vilken anledning som helst.
Signalflagga AP (Apan) betyder att kappseglingar som inte har startat är uppskjutna. Varningsignal eller annan
signal kommer att ges 1 minut efter det att AP har tagits ner.
När någon del av en båts skrov, besättning eller utrustning är på bansidan av startlinjen 5 minuter före sin
startsignal, ska båten segla helt till startsidan av linjen innan den startar.
Enskild återkallelse, När en båt vid sin startsignal måste rätta sig efter regel 29.1 eller regel 30.1 ska
seglingsnämnden visa flagga X. Signalen skall visas tills alla sådana båtar är helt på startsidan av startlinjen eller
dess förlängningar och har uppfyllt kraven i regel 30.1 om den är tillämplig, men inte längre än fyra minuter efter
startsignalen eller en minut före eventuell senare startsignal, vilket som inträffar först.
Allmän återkallelse, Om flera oidentifierade båtar är på bansidan av startlinjen vid startsignalen eller det har blivit
fel i startproceduren kan seglingsnämnden signalera allmän återkallelse (flagga första likhetstecken).
Varningssignal för en ny start för den återkallade klassen ska ges en minut efter det att Första likhetstecken har
tagits ner, och starterna för eventuellt följande starter ska följa på den nya starten.
Tidsbegränsning, Om någon båt seglar banan så som krävs i regel 28.1 och går i mål inom maximitiden, om det
finns en sådan, ska alla båtar ges poäng om inte kappseglingen annulleras. Om ingen båt går i mål inom
maximitiden ska seglingsnämnden annullera kappseglingen.
Protesttiden börjar då de tävlande har fått rimlig tid att segla in från banan. Protester ska lämnas in på
tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång.
Till sist, det är inte fel att kolla vad som ytterligare gäller i Kappseglingsreglerna KSR!
Definition: En båt kappseglar från sin förberedelsesignal tills den går i mål och klarar mållinjen och målmärkena
eller utgår, eller tills seglingsnämnden signalerar allmän återkallelse eller uppskjuter eller annulerar
kappseglingen.
 
MEDIA

klart.se

#klagshamnshamn
Sociala Medier