Seglingsföreskrifter

Tillbaka till startsidan

Seglingsföreskrifter Klagshamns Tisdagsseglingar och helgrace

Kappsegling är kul och lärorikt och vi vill gärna att fler provar på att kappsegla. Tisdagsseglingarna ger dig bra tillfälle, men många som är nyfikna på kappsegling hindras av att man tycker reglerna verkar komplexa. Detta är både sant och fel. Sant är att på elitnivå så kan man nyttja reglerna för att nå marginella men vissa fördelar, men för att segla snabbt, rättvist och säkert är de grundläggande principerna enkla. Nedan följer därför en summering av de grundläggande principerna som vi förhåller oss till i våra seglingar. Kan du dessa så har du garanterat tillräcklig koll. Välkomna ut på våra seglingar!

Lovart och lä: Läsidan på din båt är den sida som ditt storsegel är på. Lovartssidan är den andra sidan.

Babord- och styrbords halsar: När styrbordssidan är lovartssida är du för styrbords halsar. När babords-sidan är lovartssida är du för babords halsar.

Respitberäkning Enligt SRS. SRS är ett handikappsystem där varje båt har ett unikt SRS-tal för att alla båtar ska kunna delta på lika villkor. Saknas din båt i listan väljer vi ett SRS-tal från en så liknande båt som möjligt enligt listan. Aktuellt mätbrev måste visas upp, annars SRS enligt lista. Grundläggande regler

1) Du måste följa principerna för god sportsmannaanda.

2) Du skall så långt det är möjligt undvika att kollidera med andra båtar. Regler när båtar möts

3) När du och den andra båten är på olika halsar och du seglar för babords halsar måste du undvika båten som seglar för styrbords halsar.

4) När du och den andra båten seglar för samma halsar måste du undvika den andra båten:

a) om den är framför dig, eller

b) om den är på din läsida. Du får ej heller luffa annan båt högre än tillbörlig kurs till nästa märke.

5) När du har startat och du och en annan båt närmar sig ett märke eller ett föremål som båda båtarna ska undvika, måste du ge den andra båten tillräckligt med utrymme så att den säkert kan passera innanför dig, om den är mellan dig och märket eller hindret. Den här regeln gäller inte för båtar för olika halsar vid ett kryssmärke.

6) Om du ändrar kurs när den andra båten ska undvika dig, måste du ge den andra båten rimlig möjlighet att undvika dig. Andra regler

7) Personlig flytutrustning skall bäras så fort du lämnat land tills dess du är åter i land.

8) Start- och mållinje är samma och utgör linjen mellan röd flaggboj och pirens fyr.

9)

a) På tisdagsseglingarna använder vi oss av jaktstart (individuell start). Du får din starttid på rorsmansmötet och måste vara bakom startlinjen och dess förlängning senast 18.25. Du får inte vara i vägen för eller störa (t.ex. luffa eller vindskugga) båt med tidigare starttid än din inför dennes start. 5 minuter före din starttid börjar du kappsegla.

b) På helgkappseglingarna använder vi oss av fleetstart (gemensam start). Du börjar kappsegla 5 minuter före start och måste vara bakom startlinjen och dess förlängning.

10) Efter start måste du segla den bana som fastställts av torntjänstpersonalen beskrivits vid rorsmansmötet.

11) Råkar du tjuvstarta är det bara att vända och segla tillbaka över startlinjen med hela båten innan du seglar vidare. Vid tjuvstart har du väjningsplikt mot alla andra båtar, tills dess att du gjort din omstart. Tjuvstart signaleras genom röd blinkande lampa på tornet och/eller med ljudsignal. Seglingsföreskrifter Klagshamns Tisdagsseglingar och helgrace

12) Du får inte beröra banans märken.

13) Tidsbegränsning på tisdagsseglingarna är 21.00. Båt som inte är i mål innan dess får resultatet DNF. Tidsbegränsning på helgkappseglingarna bestäms av torntjänstpersonalen vid rorsmansmötet.

14) Västgrundpricken väster om hamnen även kallad “Kap horn” är en fast banbegränsning på alla våra banor. Det innebär att man inte får segla mellan västpricken och piren/hamnen.(Se banbeskrivning) Inga övriga banbegränsningar tillämpas på våra banor.

15) Om du tror att du eller en annan båt har brutit mot en regel eller om du är osäker på reglerna vid något tillfälle under tävlingen, ska du beskriva händelsen för torntjänstpersonalen efter seglingen. Om du är säker på att ett regelbrott begåtts lämnar du in en protest muntligen till torntjänstpersonalen. Inga förhandlingar och inga diskvalificeringar. Regelbrott enligt torntjänstpersonalens bedömning medför poäng motsvarande 1 poäng för varje startad båt +3 i den aktuella seglingen efter torntjänstpersonalens diskussioner med berörd/berörda båtar.

16) Torntjänst. Alla deltagande besättningar ska göra torntjänst. Anmälan om torntjänst görs i samband med anmälan till tisdagsseglingarna. Vid ej fullgjord torntjänst strykes bästa seglingen i Tisdagscupen. (Gäller 1 torntjänstpass/säsong och får inte tillgodoräknas om seglingen blir inställd)

17) Samma båt med olika skeppare klassas och anmäls som olika båtar i tisdagscupen och klubbmästerskapet.

18) Segling ställs in om mindre än 3 båtar startar och/eller om medelvinden överstiger 12m/s

19) Inga andra regler än reglerna definierade i dessa segelföreskrifter tillämpas.