Seglingsprogram

Tillbaka till startsidan

Seglingsprogram 2024 – Klagshamn

Tisdagsseglingar

Tisdagssegling, som också är träningssegling för våra nybörjare.

14 seglingar är planerade. Vi startar upp våra träningsseglingar tisdagen den 14 maj och vi seglar varje tisdag till och med 12 september med sommaruppehåll under juli månad. Du kan anmäla dig till en eller flera av seglingarna.

Maj:             14, 21 & 28

Juni:             4, 11, 18 & 25

Juli:              30

Aug:             6, 13, 20 & 27

Sept:            3, 10

Rorsmansmöte:     kl 17.45, i Hamnhuset. Startanmälan, bangenomgång samt ev. övrig information.

Bana:                        Fastställs av tornansvarig och meddelas i samband med rorsmansmötet.

Start:                         Jaktstart ca kl 18.30, Startprocedur, se seglingsföreskrifterna.

Startavgift:              40 SEK/segling alt. 500 SEK för hela säsongen betalas kontant vid anmälan alt. via SWISH till 0705-844296 (Markus Jönsson), före start vid varje segling. Seglingen genomföres med minst TRE båtar. 

Prisceremoni:         I hamnhuset 21:05. Resultatgenomgång, prisutlottning och samkväm (medtag egen fika)

Helgkappseglingar

18 maj           Pingstracet på pingstafton, en segling planerad (ca 2h). (reservdag 19/5)

21 juni           Midsommarkappen på midsommarafton, en segling planerad (ca.2h). (reservdag 23/6)

10 aug           Mölleracet, en längre segling planerad (ca.4h). (reservdag 11/8)

14 sep            Höstkappseglingen, en segling planerad (ca.2h). (reservdag 15/9)

Rorsmansmöte:         kl 09.00 i Hamnhuset. Startanmälan, bangenomgång samt ev. övrig information.

Bana:                           Fastställs av tornansvarig och meddelas i samband med rorsmansmötet.

Start:                           Fleetstart ca. kl 10.00, Startprocedur, se seglingsföreskrifterna.

Startavgift:                 60 SEK/segling alt. 500 SEK för hela säsongen betalas kontant vid anmälan alt. via SWISH till 0705-844296 (Markus Jönsson), före start vid varje segling. Seglingen genomföres med minst TRE båtar. 

Prisceremoni:            I hamnhuset efter samtliga båtars målgång. (medtag egen fika)

Fest:                             Flaggning över topp påbjudes efter seglingen, Festligheter på hamnplan efter behag.

Poängberäkning: (Gäller Tisdagsseglingar och Helgkappseglingar)

  • Lågpoängssystem tillämpas i samtliga tävlingar. Vinnaren i en segling får 1 poäng, tvåan 2 poäng osv.
  • Startande båt som ej går i mål (DNF) får poäng motsvarande 1 poäng för varje startad båt +1 i den aktuella seglingen.
  • Protestdömdbåt får poäng motsvarande 1 poäng för varje startad båt +3 i den aktuella seglingen.

Resultat:

  • Preliminärt resultat efter varje segling.
  • Slutligt resultat presenteras efter Höstkappseglingen.

Prisutdelning: 

  • Priser till 1:a, 2:a och 3:e pristagare i Tisdagscupen och Klubbmästerskapet, utdelning efter Höstkappseglingen.

Tisdagscupen:

Tisdagscupen består av totalt 14 tisdagsseglingar där resultatet från de 7 bästa seglingarna räknas.

  • Tisdagscupen räknas så att varje båts slutpoäng i serien ska vara summan av poängen i de 7 bästa kappseglingarna.
  • Varje båt skall ha genomfört minst 7 seglingar för att delta i tävlingen.
  • Vid ej fullgjord torntjänst strykes bästa seglingen i serien. (gäller 1 pass/säsong)

Klubbmästerskapet:

Klubbmästerskapet består av de 3 bästa av minst 7 seglingar från Tisdagscupen samt de 3 bästa seglingarna från Helgkappseglingarna.

Seglingar utanför Klagshamn:

Då vi i Klagshamn inte är medlemmar i Svenska/Skånska seglarförbundet måste du som vill delta i någon av nedan kappseglingar lösa medlemskap i en av Skånska seglarförbundet ansluten klubb. (ex. Lagunen http://lagunenkappsegling.se/index.php/kontakta-oss/ , MSS, Falsterbokanalen alt Skanörs båtklubb)

Nedan ser ni roliga seglingar i vår närhet

Sundet rundt arrangeras av Sejlklubben Sundet 11/5

https://www.sundet.dk/sundetrundt2024

Nya Trimcupen arrangeras av Lommabuktens seglarklubb 18/5

https://www.sailarena.com/sv/se/club/lbsk/nya-trimcupen

Fyrtornsrundan arrangeras av Lommabuktens seglarklubb 29-30/6 https://www.sailarena.com/sv/se/club/lbsk/lbs-fyrtorn-2024/

Ven runt arrangeras av Råå-Helsingborg segelsällskap 10/8

https://www.sailarena.com/sv/se/club/rhss/ven-runt-2024

Näset runt arrangeras av Falsterbokanalens båtklubb 17/8

https://www.sailarena.com/sv/se/club/fbk/naset-runt-2024

Saltholm runt arrangeras av MSS Malmö segelsällskap 24/8

https://www.sailarena.com/sv/se/club/mss/saltholm-runt-2024

Light Vessel Race arrangeras av Skanörs båtklubb 7/9

https://www.sailarena.com/sv/se/club/skbk/light-vessel-race-2024